Café Roosenburgh blijft de komende periode open

Café Roosenburgh van begraafplaats De Nieuwe Ooster blijft de komende periode toch geopend. Museum Tot Zover en De Nieuwe Ooster hebben samen een plan uitgewerkt om dit mogelijk te maken.

De vrijwilligers zetten zich hierbij extra in om het rooster rond te krijgen. Daarnaast wordt het assortiment iets aangepast en wordt het pin only. Het café is voorlopig geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 16 uur. Het museum sluit hier qua openingstijden bij aan.

Het museum en de begraafplaats zijn het erover eens dat de constructie zoals die was voor de toekomst geen haalbare kaart is. Ondanks de ongelooflijke inzet van vrijwilligers blijft het, zeker in vakantieperiodes, lastig het café te bemensen. Daarnaast wil De Nieuwe Ooster het café na de zomer ook inzetten als bijzondere plek voor nabestaanden, bijvoorbeeld ook als ruimte voor condoleances. Daar is namelijk vraag naar. De functie als museumcafé blijft natuurlijk gehandhaafd en voor een bakkie troost blijft iedereen welkom. Het museum wil graag dat de ruimte beter geschikt wordt gemaakt voor activiteiten, zoals de succesvolle koffie- en cakelezingen.

Sinds januari werken De Nieuwe Ooster en Museum Tot Zover aan een plan voor de toekomst. Ook de vrijwilligers zijn uitgenodigd mee te praten. Maar op dit moment zijn beide organisaties vooral blij dat dit bijzondere café open kan blijven.