Omschakeling Groenonderhoud


De weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen hebben een ware groenexplosie veroorzaakt. Graag brengen wij u op de hoogte.

Gif spuiten mag niet meer
Het bestrijden van onkruid is het meest tijdrovende werk van de hoveniers op de begraafplaats. Europese regelgeving zorgt ervoor dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken. De reden hiervoor is dat ze milieubelastend zijn. Gelukkig zijn er verschillende alternatieven voorhanden, maar die hebben voor- én nadelen. Zo hebben bijen en andere insecten veel profijt van het toestaan van sommige, bloeiende kruiden. We helpen de natuur door de begraafplaats anders te beheren. De omschakeling naar een andere manier van werken kost tijd en inspanning. Uiteindelijk ontstaat een mooi en natuurlijk beeld. Wij werken er hard aan om eventuele overlast zo snel mogelijk terug te brengen en vragen uw begrip.

Samen houden we het mooi
Belangrijk om te weten is dat rechthebbenden van graven zelf verantwoordelijk zijn voor het grafonderhoud: het stellen en schoonhouden van grafmonumenten, het zwarten van letters, het verwijderen van onkruid in het graf en het onderhouden van de grafbeplanting. De hoveniers van de gemeentelijke begraafplaatsen zijn er voor het algemeen onderhoud. Afhankelijk van de weersomstandigheden in het groeiseizoen worden jaarlijks twee of drie rondes gemaakt om het onkruid op de paden en in de borders te bestrijden. Samen houden we de begraafplaats mooi!

Alternatieven
De inzet van chemische middelen  was gebaseerd op het idee dat zwarte grond ‘zwart’ moet blijven. Een meer natuurlijk of ecologisch beheer biedt ruimte voor andere soorten planten. Door te stoppen met chemische middelen treedt er in eerste instantie een sterke groei op van bijvoorbeeld brandnetels, distels en dergelijke soorten. De groei van deze ongewenste kruiden wordt voorkomen door het aanplanten van bodembedekkers en de keuze voor een kleine plantafstand, waardoor beplanting zich snel sluit. Deze maatregelen werken preventief tegen ongewenste plantengroei. Het belangrijkste is dat kale grond zoveel mogelijk wordt vermeden. Hierdoor gaat onkruid kiemen, en wordt heel lastig te bestrijden. In het nieuwe beheer passen arbeidsintensieve methoden als schoffelen, wieden en maaien met de bosmaaier/ afvoeren. De heetwatermethode wordt ingezet om onkruid in het grind te bestrijden. Hierbij wordt het groeipunt van het onkruid vernietigd, waardoor het minder snel weer opkomt.