Herinnering Verlicht

De gemeentelijke begraafplaatsen van Amsterdam organiseren eens per jaar een bijzondere avondherdenking, die altijd heel druk wordt bezocht. Dit jaar wordt vanwege de Covid-19 pandemie gezocht naar een alternatieve vorm van herdenken.

De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder zetten vanaf 2006 om de beurt, op de eerste woensdag na het ingaan van de wintertijd, de poort wijd open om nabestaanden welkom te heten in het sfeervolle gedenkpark. Dit jaar blijven de poorten van beide begraafplaatsen gesloten maar zoeken we naar een andere manier om toch samen te kunnen herdenken.

We houden u op de hoogte, op de websites van beide begraafplaatsen en binnenkort ook op de website herinneringverlicht.nl.

Wilt u meer informatie? Mail dan naar Carla van der Elst: c.van.der.elst@amsterdam.nl.