Najaar agenda 2018

Op De Nieuwe Ooster vinden jaarlijks meer bijzondere momenten plaats; herdenkingen, rondleidingen en gastvrije momenten. U bent van harte welkom!

  • Duurt de zondag voor u ook altijd zo lang en wilt u graag eens met andere nabestaanden spreken? In café Roosenburgh is elke laatste zondag van de maand een bijeenkomst voor nabestaanden van 11-13.00 uur. U treft lotgenoten en professionele ondersteuning. De bijeenkomsten zijn gratis. Aanmelden: m.smeding@amsterdam.nl.
  • Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster zet zich in voor het mooie bomenpark en verzorgt (tegen een kleine vergoeding) elke eerste zondag van de maand om 13.00 uur een rondleiding, zie ook www.denieuweoosterbomenpark.nl
  • Zondag 14 oktober: Lezing en aansluitend rondleiding met als thema Amsterdam rond 1900. De lezing begint om 11.00 uur en gaat over het leven en werk van schilderes Thérèse Schwartze. De lezing wordt gegeven door Tonko Grever, oud directeur geweest van Museum van Loon en verbonden aan de Thérèse Schwartze Stichting. Om 12.00 gaat de rondleiding van Mariette Wijne langs het bijzondere graf van de schilderes en vele van haar tijdgenoten. Onder andere Hendrik Breitner, Willem Witsen en Jacob Olie vonden hun laatste rustplaats op De Nieuwe Ooster. Deelname gratis, aanmelden via m.smeding@amsterdam.nl
  • Zondag 4 november gratis rondleiding in museum Tot Zover en langs de bijzondere graven en bomen van het gedenkpark door Thea Burggraaf. Start 10.30 uur. Aanmelden via :m.smeding@amsterdam.nl
  • Zaterdag 10 november: Klaprozenherdenking, vanaf 10.30 uur. Het Britse equivalent voor onze 4 mei herdenking wordt georganiseerd door de Royal Air Forces Association. De stoet eindigt bij het ereveld van de tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een kopje koffie in het Aulagebouw.
  • Herinnering Verlicht vindt eens per twee jaar plaats. In 2018 is er GEEN lichtjesavond op De Nieuwe Ooster. Op 31 oktober 2018 vindt op de andere gemeentelijke begraafplaats, De Nieuwe Noorder, een Noorderlichtjesavond plaats. De oude Lutherse kerk op het Spui organiseert op 2 november 2018 vanaf 20.00 uur een bijeenkomst rond Allerzielen, voor alle mensen van de stad.Woensdag 30 oktober 2019 is er weer lichtjesavond op  De Nieuwe Ooster.