Jaarkalender 2018

Op De Nieuwe Ooster vinden jaarlijks een aantal bijzondere momenten plaats; herdenkingen, rondleidingen en gastvrije momenten. U bent van harte welkom!

GASTVRIJE MOMENTEN VOOR NABESTAANDEN

 • Duurt de zondag voor u ook altijd zo lang en wilt u graag eens met andere nabestaanden spreken? In café Roosenburgh is elke laatste zondag van de maand een bijeenkomst voor nabestaanden van 11-13.00 uur. U treft lotgenoten en professionele ondersteuning. De bijeenkomsten zijn gratis. Aanmelden: m.smeding@amsterdam.nl.
 • Moederdag (zondag 13 mei) en Vaderdag (zondag 17 juni) ontvangen onze medewerkers u met een vriendelijk woord, een gedicht en een lief kleinigheidje voor op het graf.
 • Herinnering Verlicht vindt eens per twee jaar plaats. Woensdag 30 oktober 2019 is er weer lichtjesavond op  De Nieuwe Ooster.

 

STENEN ARCHIEF VAN DE STAD

 • Dode schrijvers, levende woorden. Op De Nieuwe Ooster liggen bekende en minder bekende schrijvers en dichters begraven. Op vier zondagmiddagen van 12-13.00 uur kunt u het graf van een van hen bezoeken, samen met dichter en presentator Jos van Hest. Bezoekers ontmoeten elkaar bij de ingang en wandelen naar het graf. Daar staan stoelen gereed. Jos van Hest vertelt over leven en werk van de schrijver en hij leest voor. Dat zorgt voor een wonderlijke ervaring: juist bij het graf van een schrijver voel je dat woorden het vermogen hebben om voort te leven. Het graf van Theun de Vries wordt bezocht op 29 april, het urnengraf van Richter Roegholt op 27 mei en op 16 september en 7 oktober zijn Kees Fens en Marijke Höweler aan de beurt. Deelname gratis, aanmelden: c.van.der.elst@amsterdam.nl.
 • Amsterdam kent een lange en rijke ‘rode’ geschiedenis. De verhalen hierover zijn terug te vinden op gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Ooster. Mariette Wijne neemt u op zondag 6 mei om 11 en om 13.30 uur mee langs strijders, schrijvers, politici, kunstenaars en cartoonisten. Deelname gratis, aanmelden: c.van.der.elst@amsterdam.nl.
 • Zondag 9 september: Rondleiding langs de veelkleurige graven van mensen uit verschillende culturen door Mariette Wijne. Start 11.00 uur. Deelname gratis, aanmelden via c.van.der.elst@amsterdam.nl
 • Zondag 14 oktober: Rondleiding met als thema Amsterdam rond 1900, door Mariette Wijne. Onder andere Hendrik Breitner, Willem Witsen en Jacob Olie vonden hun laatste rustplaats op De Nieuwe Ooster. Start 11.00 uur. Deelname gratis, aanmelden via c.van.der.elst@amsterdam.nl

 

BOMENPARK

 • Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster zet zich in voor het mooie bomenpark en verzorgt elke eerste zondag van de maand om 13.00 uur een rondleiding.
 • Zomeravondwandeling op zaterdag 23 juni om 20.30 uur. Terwijl de zon achter de horizon verdwijnt valt de rust in het park. Na een prachtige wandeling is er onderweg een korte pauze. Even voor elf uur verlaat u in het donker het gedenkpark. Aanmelden: j.mullenders@amsterdam.nl

 

BINNEN EN BUITEN

 • Woensdag 30 mei Open Avond, vanaf 18.00 uur. Op de begraafplaats is tijdens de open avond veel te zien en te beleven: rondkijken in de aula en het crematorium en heel veel aandacht voor het jubileum van het bomenpark en de werkgroep Stenen Archief. Met in café Roosenburgh een kunstveiling ten behoeve van de jubilerende Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster.
 • Zondag 10 juni en 4 november gratis rondleiding in museum Tot Zover en langs de bijzondere graven en bomen van het gedenkpark door Thea Burggraaf. Start 10.30 uur. Aanmelden via : m.smeding@amsterdam.nl

 

OORLOGSHERDENKINGEN

 • Woensdag 11 april: Bij het Buchenwald monument wordt om 11.30 uur voor de laatste keer, in georganiseerd verband, de bevrijding van het concentratiekamp herdacht. In het kamp zaten veel  politieke gevangenen en verzetsmensen. Vanaf 10.45 uur is er een ontvangst met koffie in de aula. Om 11.15 uur wandelen de belangstellenden naar het monument. Ernst Verduin houdt een toespraak. Hij doorstond de kampen Vught, Westerbork, Auschwitz, Monowitz en Buchenwald en bouwde na de bevrijding een goed leven op waarin de sporen van de oorlog natuurlijk altijd aanwezig blijven. De plechtigheid wordt georganiseerd door het Herdenkingscomité Buchenwald en Stichting 1940-1945.
 • Vrijdag 4 mei: Om 10.00 uur vindt de gemeentelijke herdenking van Amsterdam plaats op De Nieuwe Ooster. De waarnemend burgemeester loopt aan het hoofd van de stoet die langs een indrukwekkende reeks gedenktekens voert. Deze herinneren aan de strijd, het verzet en de schrijnende verliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie.
 • Zaterdag 10 november: Klaprozenherdenking, vanaf 10.30 uur. Het Britse equivalent voor onze 4 mei herdenking wordt georganiseerd door de Royal Air Forces Association. De stoet eindigt bij het ereveld van de tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een kopje koffie in het Aulagebouw.