Najaar agenda 2018

Op De Nieuwe Ooster vindt op 16 september een ‘Dode schrijvers, levende woorden’ lezing plaats bij het graf van Kees Fens.

Op De Nieuwe Ooster liggen veel bekende en minder bekende schrijvers en dichters begraven. In ‘Het geluk van de brug’ uit 2008 schreef Kees Fens over zijn bezoek aan het graf van schilder Willem Witsen.

Hij schreef hierover: ‘Op een dag dat het licht meer de geest van Witsen dan van Breitner toonde, ben ik naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats gegaan…  dit zo lieflijke dodenrijk, zo lieflijk dat je je even met het leven verzoent.’

Op zondagmiddag 16 september van 12-13.00 uur kunt u het graf van Kees Fens bezoeken, tegenover het graf van Breitner en Witsen, samen met dichter en presentator Jos van Hest. Bezoekers ontmoeten elkaar bij de ingang van de begraafplaats en wandelen samen naar het graf. Daar staan stoelen gereed. Jos van Hest vertelt er over leven en werk van de schrijver en hij leest voor. Dat zorgt voor een wonderlijke ervaring: juist bij het graf van een schrijver voel je dat zijn woorden het vermogen hebben om voort te leven. Het aantal plaatsen is beperkt, deelname is gratis, vooraf aanmelden via e mail: c.van.der.elst@amsterdam.nl .

Fens las vroeger zes boeken per week. Twee maal per week verschenen zijn stukken in de Volkskrant. Jarenlang baseerden lezers het al dan niet aanschaffen van een boek op zijn recensies over literatuur of cultuur geschiedenis. Maar hij schreef ook columns over sport en dagelijkse dingen die emotie bij hem opriepen. Fens was hoogleraar Moderne Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, terwijl hij nooit een academische graad behaalde. Voor zijn werk kreeg hij onder andere de P.C. Hooftprijs en de Laurens Janszoon Costerprijs.

Op De Nieuwe Ooster vinden jaarlijks meer bijzondere momenten plaats; herdenkingen, rondleidingen en gastvrije momenten. U bent van harte welkom!

  • Duurt de zondag voor u ook altijd zo lang en wilt u graag eens met andere nabestaanden spreken? In café Roosenburgh is elke laatste zondag van de maand een bijeenkomst voor nabestaanden van 11-13.00 uur. U treft lotgenoten en professionele ondersteuning. De bijeenkomsten zijn gratis. Aanmelden: m.smeding@amsterdam.nl.
  • Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster zet zich in voor het mooie bomenpark en verzorgt (tegen een kleine vergoeding) elke eerste zondag van de maand om 13.00 uur een rondleiding, zie ook www.denieuweoosterbomenpark.nl
  • Zondag 14 oktober: Lezing en aansluitend rondleiding met als thema Amsterdam rond 1900. De lezing begint om 11.00 uur en gaat over het leven en werk van schilderes Thérèse Schwartze. De lezing wordt gegeven door Tonko Grever, oud directeur geweest van Museum van Loon en verbonden aan de Thérèse Schwartze Stichting. Om 12.00 gaat de rondleiding van Mariette Wijne langs het bijzondere graf van de schilderes en vele van haar tijdgenoten. Onder andere Hendrik Breitner, Willem Witsen en Jacob Olie vonden hun laatste rustplaats op De Nieuwe Ooster. Deelname gratis, aanmelden via m.smeding@amsterdam.nl
  • Zondag 4 november gratis rondleiding in museum Tot Zover en langs de bijzondere graven en bomen van het gedenkpark door Thea Burggraaf. Start 10.30 uur. Aanmelden via :m.smeding@amsterdam.nl
  • Zaterdag 10 november: Klaprozenherdenking, vanaf 10.30 uur. Het Britse equivalent voor onze 4 mei herdenking wordt georganiseerd door de Royal Air Forces Association. De stoet eindigt bij het ereveld van de tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een kopje koffie in het Aulagebouw.
  • Herinnering Verlicht vindt eens per twee jaar plaats. Woensdag 30 oktober 2019 is er weer lichtjesavond op  De Nieuwe Ooster. Op 31 oktober 2018 vindt op de andere gemeentelijke begraafplaats, De Nieuwe Noorder, een Noorderlichtjesavond plaats. De oude Lutherse kerk op het Spui organiseert op 2 nov vanaf 20 uur een bijeenkomst rond Allerzielen, voor alle mensen van de stad.