Herdenkingen

Jaarlijks vinden in het gedenkpark van De Nieuwe Ooster officiële (Amsterdamse) oorlogsherdenkingen plaats.

Het Herdenkingscomité Buchenwald organiseerde vele jaren lang op 11 april de bevrijding van kamp Buchenwald. In 2018 werd op De Nieuwe Ooster voor de laatste keer de bevrijding van concentratiekamp Buchenwald herdacht. Vanaf 2019 gaat de herdenking op in de Amsterdamse 4 mei herdenking op De Nieuwe Ooster. De Nieuwe Ooster blijft de komende jaren op 11 april de gelegenheid bieden individueel te herdenken bij het monument op de begraafplaats.

Op 4 mei ’s ochtends om 10.00 uur gaat de burgemeester van Amsterdam aan het hoofd van een lange stoet die voert langs een indrukwekkende reeks gedenktekens die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

Op de dag voor de officiële herdenking in Engeland is de jaarlijkse Remembrance Day herdenking op De Nieuwe Ooster. De herdenking vindt plaats bij het ereveld van tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde geallieerde militairen.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze herdenkingen. Voor meer informatie kunt u mailen naar m.smeding@amsterdam.nl of c.van.der.elst@amsterdam.nl .

Meer weten over de oorlogsmonumenten op De Nieuwe Ooster? Klik hier naar een artikel van Nino van der Enden op de website van het 4 en 5 mei comité Amsterdam.

Er is ook een bijzondere herdenkingsavond voor nabestaanden. Herinnering Verlicht vindt eens per twee jaar plaats op De Nieuwe Ooster. Woensdag 31 oktober 2018 is er een kleine lichtjesavond op de andere gemeentelijke begraafplaats: De Nieuwe Noorder. Zie de jaaragenda van De Nieuwe Noorder https://www.denieuwenoorder.nl/agenda/

Woensdag 30 oktober 2019 is er weer lichtjesavond op  De Nieuwe Ooster. In 2018 is er dus helaas GEEN lichtjesavond op De Nieuwe Ooster.