Huursteentje op algemeen graf

Sinds kort biedt De Nieuwe Ooster de mogelijkheid een huursteentje op een algemeen graf te laten plaatsen.

In een algemeen (kelder)graf liggen meerdere overledenen begraven die geen familie van elkaar waren. Een algemeen graf is voor 10 jaar. Op een algemeen graf mag een gedenksteen geplaatst worden maar helaas heeft niet iedereen daar de financiële middelen voor. Voor een eenmalig bedrag van €130,- mag u voor 10 jaar gebruik maken van een huurmonumentje met tekst op een tekstplaatje. Het huursteentje blijft eigendom van De Nieuwe Ooster.

Meer informatie over huursteentjes

Aanvraagformulier huursteentje op graf