Onze missie

De Nieuwe Ooster verzorgt begrafenissen en crematies namens de gemeente Amsterdam. Ruimte voor ieders persoonlijke wens en oog voor het welzijn van medewerkers, milieu en samenleving staan daarbij centraal.

De medewerkers werken vanuit oprechte betrokkenheid bij alle mensen, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond. Keuzevrijheid en zorgvuldig en betrouwbaar handelen staan voorop. Kwaliteit van dienstverlening is altijd leidraad. De Nieuwe Ooster heeft geen winstoogmerk.